Aktualności - Wydarzenia

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 25 Sierpnia 2015
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 r. Będzie realizowany w terminie od lipca do grudnia 2015 r. przez ełckie Stowarzyszenie „Razem Łatwiej" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku. Adresaci projektu: mieszkańcy miasta Ełku...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Sierpnia 2015
Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie protokołu nr VIII.15 z sesji. 3.Zatwierdzenie porządku obrad. 4.Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, zmieniająca uchwałę...
Więcej
VIII Półmaraton Ełcki
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Sierpnia 2015
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku już po raz ósmy jest organizatorem Półmaratonu Ełckiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na tego typu aktywność fizyczną. Start i meta zawodów wyznaczone zostały przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Natomiast trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie przez centrum, promenadę oraz okolice miasta Ełku (asfalt - 70%, drogi polne – 30%). Biuro...
Więcej
Letnie Granie na Placu Jana Pawła II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Sierpnia 2015
Pierwsze „rozgrywki" orkiestry, złożone z większości trębaczy byłej orkiestry kolejowej, rozpoczęły się zimą 1967/68. Od tamtej pory orkiestra nieustannie się rozwija i odnosi coraz liczniejsze sukcesy. W życiu orkiestry aktywnie uczestniczy wielu młodych ełczan, którzy chcą rozwijać swoje muzyczne pasje. Od wielu lat Orkiestra bierze aktywny udział w lokalnych uroczystościach, zapewniając...
Więcej
Wyprawka szkolna na rok 2015/2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Sierpnia 2015
Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2015/2016: w klasach 3 w szkołach podstawowych, w klasach 4 w szkołach ponadgimnazjalnych, uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy 1), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w...
Więcej
Budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku. Ogłoszenie przetargu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Sierpnia 2015
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku o długości 160,80 mb od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada. Zakres prac: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowa nowego odcinka ulicy o długości 160,80 mb o nawierzchni bitumicznej, wraz z wykonaniem nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,...
Więcej
Odeszła Anna Boharewicz - Richter, Ełczanka Roku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 19 Sierpnia 2015
„ Ach, może wieki przeminą A nas tu nigdy nie będzie Lecz dusze nasze nie zginą Cień nasz te brzegi osiędzie." (Anna Boharewicz – Richter, Korzenie, s. 20.) Anna Boharewicz – Richter urodziła się 2 grudnia 1926 r. w Ongirach na Litwie Kowieńskiej, gdzie spędziła swoje dzieciństwo. Mając niespełna 19 lat (w 1945r.) przyjechała wraz z rodziną do Ełku, gdzie osiadła na stałe. W 1947...
Więcej
Ponad 57 mln zł na projekty obywatelskie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 19 Sierpnia 2015
Środki Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) przeznaczone na dotacje w 2016 r. wynosić będą ok. 57,6 mln zł. Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady konkursu FIO oraz priorytety działań. Szkolenia są bezpłatne i zostaną prowadzone przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i...
Więcej
Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Sierpnia 2015
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło...
Więcej
Ełk z szansą na dotację w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Sierpnia 2015
Wstępnie projekt dot. rewitalizacji śródmieścia Ełku zakłada rozwój działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) jako głównej instytucji realizującej działania aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i ich rodzin. W ramach działania ECRS planuje się utworzenie Ełckiej Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych oraz rozwój streetworkingu na rzecz prowadzenia pracy z młodzieżą w...
Więcej