Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 24 Kwietnia 2018
Ruszył nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli
Dobra wiadomość dla rodziców i opiekunów dzieci, które nie dostały się do miejskich przedszkoli w trakcie I naboru. Prezydent Miasta Ełku podjął decyzję o utworzeniu aż 6 nowych oddziałów na rok szkolny 2018/2019 i dzięki temu przyjęte zostaną kolejne dzieci. Nabór trwa od 23 kwietnia do 4 maja. W związku z tym, zostaną przeprowadzone niezbędne inwestycje w obiektach oświatowych dla potrzeb dzieci przedszkolnych. Przewidywany koszt prac to ok. 350 tys. zł. Środki w całości pochodzą z budżetu miasta Ełku.


Od wczoraj (23 kwietnia) ruszył nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli: Perełka, Bajka i Słoneczna Ósemka. Rodzice oraz opiekunowie mogą składać wnioski (tylko w wyznaczonych przedszkolach) do 4 maja 2018 r.

Zostanie utworzonych 6 dodatkowych nowych grup przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu „Perełka” jako oddziały zamiejscowe w budynku SP nr 2, Miejskim Przedszkolu „Bajka” i Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” jako oddziały zamiejscowe w budynku SP nr 9.

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą dokonać przeniesienia dokumentów „z przedszkola do przedszkola”. Należy pobrać wniosek składany do przedszkola w pierwszej rekrutacji i złożyć ponownie do wybranego przedszkola w trybie naboru uzupełniającego. Można też złożyć nowy wniosek.

Rodzice, zainteresowani przyjęciem dzieci do przedszkoli, mogą przenieść dokumenty „z przedszkola do przedszkola”, tj. mogą pobrać wniosek składany do przedszkola w trybie I-szej rekrutacji i złożyć ponownie do wybranego przedszkola z potraktowaniem jako wniosku składanego w trybie naboru uzupełniającego lub złożyć nowy wniosek.

Jak najszybciej rozpoczynamy działania związane z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń w naszych placówkach oświatowych dla potrzeb dzieci przedszkolnych. Przewidywany koszt wszystkich niezbędnych działań to ok. 350 tys. zł, środki w całości będą pochodziły z budżetu miasta Ełku. Postaramy się być gotowi na 1 września. Ponadto jeśli zajdzie taka potrzeba – uruchomiony będzie III nabór i utworzone kolejne oddziały przedszkolne – powiedział Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Do miejskich przedszkoli uczęszcza obecnie 1245 dzieci. W ramach pierwszego naboru przyjętych zostanie 375 dzieci. Po utworzeniu 6 nowych grup (w ramach II naboru) łącznie będzie ok. 1770 dzieci.

Więcej informacji odnośnie naboru uzupełniającego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku.

Zobacz również materiał video: https://m.youtube.com/watch?v=HI-TvxwyWfM