Aktualności

Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 16 Sierpnia 2018
Malowanie pasów i przejść dla pieszych
Wkrótce ruszy malowanie pasów i przejść dla pieszych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – II etap (głównie w obrębie szkół). Koszt prac to ponad 25 tys. zł. Zakończenie prac do 31 sierpnia 2018 r.

W ramach zadania zostanie odnowione oznakowanie cienkowarstwowe z odblaskiem: linie ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych, strzałki i inne symbole. 

Realizację prac podzielono na dwa etapy:

ETAP II
Powtórne wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z odblaskiem w wybranych miejscach, a także przejściach dla pieszych (głównie w obrębie szkół), w terminie do 31 sierpnia 2018 r.:
  • przejścia dla pieszych - 3500 m2 
  • linie ciągłe i przerywane - 800 m2

Koszt: ponad 25 tys. zł
(zostało już wykonane malowanie ul. Mickiewicza po remoncie - ok. 5 tys. zł)

ETAP I
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z odblaskiem dróg na terenie Miasta Ełku do 1 maja 2018 r:
  • linie ciągłe i przerywane - 4200 m2
  • przejścia dla pieszych - 5200 m2
  • strzałki i inne symbole - 2200 m2
  • frezowanie powierzchni malowanej - 100 m2;

Koszt: ponad 90 tys. zł
Łączny koszt prac w dwóch etapach to 116 tys. zł.