Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 22 Sierpnia 2018
Ponad 1 mln zł dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych
Miasto Ełk pozyskało ponad 1 mln zł dofinansowania na realizację trzech projektów edukacyjnych w Szkołach Podstawowych nr 2, 4 oraz 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. W projekcie weźmie udział łącznie 1 897 osób, w tym uczniowie nauczyciele oraz rodzice. Projekty obejmują m.in. zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni tematycznych, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, warsztaty, stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz wyjazdy edukacyjne. Realizacja projektów ruszy już od 1 września 2018 r.

Pod koniec lipca Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał umowy na realizację trzech projektów edukacyjnych w trzech miejskich podstawówkach. Środki pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 1 081 071,4 zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi 1 026 987, 59 zł. (95%). Wkład własny wynosi 54 083,81 zł. (5%). W projekcie weźmie udział łącznie 1 897 osób, w tym 1446 uczniów, 151 rodziców oraz 300 nauczycieli.


Projekt nr 1

Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 196 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, podniesienie kompetencji zawodowych 55 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 100 rodziców, których dzieci uczęszczają do SP nr 2 w Ełku.

W ramach projektu zaplanowano:

 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzęt do pracowni: chemicznej, fizycznej, geograficznej i biologicznej - 20 laptopów, 4 zestawy interaktywne,

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z: matematyki, języka angielskiego, przyrody, programowania, współpracy w grupie,

 • doposażenie sali integracji sensorycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami o SPE (specjalnych potrzebach edukacyjnych),

 • warsztaty dla uczniów.

Projekt będzie realizowany od 1 września do końca czerwca 2020 r.

Wartość projektu: 363 057,03 zł, w tym:

 • dofinansowanie (95%) - 344 876,03 zł,

 • wkład własny (5%)- 18 181 zł.


Projekt nr 2

Uczeń z SP nr 4: Dobry start. Lepsza Przyszłość

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku poprzez wzrost kompetencji kluczowych 700 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych 54 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 120 rodziców objętych warsztatami.

W ramach projektu zaplanowano:

 • doposażenie pracowni matematycznej oraz stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej,

 • doposażenie pracowni TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) w narzędzia do realizacji podstawy programowej przedmiotu informatyka,

 • organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne, zajęć komputerowych, matematyczno-przyrodniczych, zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, zajęcia wspierające uczniów o SPE (specjalnych potrzebach edukacyjnych),

 • stypendia dla uzdolnionych uczniów,

 • wyjazdy edukacyjne dla uczniów: Centrum Nauki Kopernik, Ogród Botaniczny w Powsinie,

 • doskonalenie kadry,

 • warsztaty wspierające rodziców.

Projekt będzie realizowany od 1 września do końca sierpnia 2020 r.

Wartość projektu: 373 235,99 zł, w tym:

 • dofinansowanie (95%) - 354 574,18 zł,

 • wkład własny (5%) - 18 661,81 zł.


Projekt nr 3

Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku poprzez wzrost kompetencji kluczowych 550 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych 42 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 80 rodziców objętych warsztatami z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.

W ramach projektu zaplanowano:

 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzęt do pracowni: chemicznej, fizycznej, geograficznej, biologicznej oraz TIC - 33 laptopy,

 • warsztaty dla uczniów - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z: matematyki, języka angielskiego, przyrody, programowania, współpracy w grupie,

 • zorganizowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas trzecich i ósmych,

 • wyjazdy edukacyjne: Centrum Nauki Kopernik, Ogród Botaniczny w Powsinie, Uniwersytet Warszawski oraz wyjazdowe warsztaty językowe,

Projekt będzie realizowany od 1 września do końca sierpnia 2020 r.

Wartość projektu: 344 778,38 zł, w tym:

 • dofinansowanie (95%) - 327 537,38 zł,

 • wkład własny (5%) - 17 241 zł.


Projekty dofinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.