Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 24 Sierpnia 2018
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów
Rusza „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie osób urodzonych do 31 grudnia 1952 roku, prowadzonych na terenie miasta Ełku w roku 2018”. Szczepienia realizowane będą już od 1 września w gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych z terenu miasta Ełku. Samorząd na ten cel przeznaczył 81 tys. zł.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie zmniejszają zachorowalność i tym samym ograniczają niebezpieczne skutki następstw grypy. Ważne, aby ze szczepień skorzystać przed okresem jesienno-zimowy który jest traktowany przez specjalistów jako czas największej zachorowalności na grypę.

Już po raz dziesiąty w naszym mieście realizowane będą bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów. Zapisy oraz szczepienia realizowane będą od 1 września 2018 r. w gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych z terenu miasta Ełku. Akcja skierowana jest do ełczan zameldowanych na terenie miasta Ełku, którzy w 2018 r. ukończyli lub do końca br. ukończą co najmniej 66 rok życia.

Środki finansowe na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciw grupie wynoszą 81 tys. zł i pochodzą z budżetu miasta Ełku, jest to ok. 15 tys. zł. więcej niż latach ubiegłych. Pozwoli to na zakup ok. 1800 szt. szczepionek czterowalentnych, które są o szerszym spektrum działania, niż dotychczas stosowane w ramach programu szczepionki trójwalentne. Szczepionka czterowalentna ma większe bezpieczeństwo i obejmuje większą liczbę szczepów wirusów, co daje większą ochronę oraz szersze działanie.

Na podstawie zgłaszalności na szczepienia w latach ubiegłych oraz informacji uzyskanych od lekarzy z naszego miasta spełni to w 100% zapotrzebowanie na szczepienia wśród naszych mieszkańców. Szczepienia realizowane będą do wyczerpania zapasów.

Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku

m.sulzycka@um.elk.pl. Tel. (87) 732-62-65.