Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ełku odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ełku, przy ul. Jana Pawła II

Prezydent Miasta Ełku odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ełku, przy ul. Jana Pawła II, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3827/90, 3831/2 i 3907, ogłoszony na dzień 22 sierpnia 2018 r., na godzinę 10:00.

Kategorie ogłoszeń: